INFO for 30/5 og 4/6

Torsdag 30/5 utgår alle treninger pga offentlig fridag.

Tirsdag 4/6 slår vi sammen mellomparti A og Videregående trening 1800-1915.

Instruktørmøte: 19:15 ……..