NB! Oppstart 21.01 (feil i forrige melding)

Oppstart blir Torsdag 21.01, ikke Tirsdag 19.01 som opplyst i forrige mail .

http://www.arnakarateklubb.no/?p=5013(opens in a new tab)