NB! Ikke kom på trening hvis du eller noen i hjemmet har symptomer på COVID-19.

Om du eller noen i familien er syk, er i karantene eller har symptomer på Covid-19, så skal man ikke komme på trening.