Info om melding fra NIF.

Hei og god påske. Alle kan bare se bort fra melding fra NIF. Vi kommer tilbake med mer info, når vi vet mer.