Årsmøte AKK 29.06.2021 kl.18.00

Innkalling til Årsmøte 29.06.2021 kl.18.00

Sted: Dojo – Espelandshallen
Alle medlemmer er velkomne til å delta på årsmøtet.
Saker til behandling i årsmøtet skal være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste vil bli sendt ut minst 1 uke i forkant av møtet

Fullstendig innkalling vedlagt her

Det vil bli avholdt klubbmøte etter årsmøtet

Velkommen!