Styret 2021

Kontakt:

Mail: Styret@www.arnakarateklubb.no

Postadresse: Arna Karateklubb, Postboks 139, 5888 BERGEN

Styreleder Jan Myhre 97786944
Nestleder Trygve Nævdal
Kasserer Marius Nikolaisen
Medlemmer  Hanne Karin Rasch
Gunn Merethe Nordgulen

Vara