Avtalegiro

Som medlem i Arna Karateklubb forplikter du deg til å betale den månedlige treningsavgiften pr. avtalegiro (se kontrakten).Det betyr at treningsavgiften trekkes automatisk fra din konto ca. den 15. hver måned.

Enkelt og praktisk – og betalingen spres utover hele året.

Hva er avtalegiro?

En avtalegiro er en avtale mellom deg og din bank. Det vil si at banken sørger for at treningsavgiften betales direkte fra din konto på forfallsdato. Dersom du ønsker det, kan du velge å motta varsel om betalingen 7 dager før forfall. Etter forfall kan du kontrollere at betalingen er i orden ved å sjekke kontoutskriften din.

OBS! Avtalegiro må ikke forveksles med «Fast trekk» eller «eFaktura»!

Hvordan går jeg frem for å tegne avtalegiro?

Arna karateklubb sender ut fullmaktsskjema om avtalegiro sammen med første faktura (på mail). Følg instruksjonene på denne.

Det er også mulig å opprette avtalen direkte i nettbanken. Bankens kundesenter kan kontaktes dersom du har spørsmål om hvordan dette gjøres i din nettbank.

NB: Benytt alltid KID-nummeret du finner på en ordinær regning for å opprette avtalegiro, ikke nummeret du har fått på en eventuell purring.

Fullmaktsskjema m/KID-nummer

Ved tegning av treningsabonnement hos oss utstedes et fullmaktsskjema som bl.a. inneholder et KID-nummer.
Dette KID-nummeret vil du få bruk for ved opprettelse av avtalegiro.

Våre KID-nummer består av 11 siffer. Siste tegnet kan i noen tilfeller være en bindestrek. Denne er en del av KID-nummeret, og skal evt. tas med.

Hva menes med beløpsgrense?

Beløpsgrensen er maksimumsbeløpet du tillater trukket fra din konto.
Vi anbefaler at beløpsgrensen settes til kr. 1.000,-. Dette for å unngå og måtte opprette ny avtalegiro ved evt. prisendring. Det blir uansett ikke trukket mer enn det til enhver tid gjeldende månedsbeløp.

Beløpsgrensen kan du selv endre i nettbanken, eller ved å kontakte banken din.

Manglende dekning på konto e.a. / Faktura

Dersom det ikke lykkes banken å belaste kontoen din for det månedlige beløpet, repeteres forsøket de påfølgende 5 virkedagene. Er beløpet fortsatt utestående etter 14 dager fra forfall, vil du motta faktura.

Vi vil opprette et fakturagebyr for de som ikke oppretter avtalegiro.
Det blir da enda mer lønnsomt å opprette avtalegiro så snart som mulig etter at treningsabonnement er tegnet, og sørge for å holde den i orden!

Personer under 18 år

Personer under 18 år kan ikke tegne egen avtalegiro. Da kan en foresatt tegne avtalegiro.

Oppsigelse/Stopp av avtalegiro

Kun å stoppe avtalegiroen gjelder ikke som oppsigelse av treningsabonnementet. Skriftlig oppsigelse må sendes oss.