Informasjon til nye medlemmer

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Arna Karateklubb!

Arna karateklubb ønsker deg velkommen i klubben, og håper du vil trives både med treningen og det sosiale miljøet.

_MG_8688

Priser

Junior (3.klasse -12 år):       Kr. 225,- + 5,- pr. måned

Senior (13 år og eldre):        Kr. 260,- + 5,- pr. Måned

Vi gir familierabatt på 10% gjeldende fra første medlem i samme husstand. Treningsavgiften inkluderer årskontingent og forsikring i Norges Kampsportforbund (NKF.)

Karatedrakt og belte er inkludert i prisen for nybegynnere – under forutsetning av 6 måneders bindingstid.

Medlemskontrakt og bilde til karatepass

Medlemskap forutsetter kontraktinngåelse med klubben. Kontrakt fylles ut og leveres i postkassen på Espeland, sammen med to bilder til karatepass. Husk å oppgi nøyaktig høyde, samt å skrive navn bak på bildene. Legg gjerne kontrakt og bilde sammen i en konvolutt merket «Kontrakt». Oppsigelsesfrist: 1 måned.

Regning/avtalegiro

Ved innmelding i klubben vil regning bli tilsendt på oppgitt epost. Medlemmer forplikter seg til å tegne avtalegiro på månedlig beløp gjennom banken (det vil bli tilbudt i din nettbank etter at første regning er betalt). Informasjon om avtalegiro finner du på hjemmesiden under «informasjon».

Karatedrakt og belte

Drakter og belter bestilles når kontrakter er levert og innbetalinger registrert.

Kontaktinformasjon

Mailadresse: styret@arnakarateklubb.no.

På nettsiden www.arnakarateklubb.no finner du oppdatert informasjon om klubben og treningstider.

Følge oss også gjerne på facebook, ved å «like» siden vår.

Informasjonsflyt

Vi jobber for god informasjonsflyt mellom styret/instruktører og medlemmene.

Informasjon om aktiviteter gis i hovedsak via hjemmesiden/facebook, på mail og sms. Det er derfor avgjørende at alle medlemmer:

*Sørger for at vi har oppdatert kontaktinformasjon i vårt system til enhver tid.

*Sjekker hjemmesiden jevnlig, evt. facebook hvis du følger oss der. Under fanen “aktiviteter” finner du for eksempel informasjon om planlagte aktiviteter i løpet semesteret.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på stort og smått – det trenger vi for å drifte klubben til medlemmenes beste.

SENTRALE BEGREPER

Kata, kumite og kihon: tre typer trening. Kata refererer til mønstertrening, dvs. innlæring av detaljerte mønster av bevegelser/teknikker. Kumite er kamptrening, som tilpasses den enkeltes nivå. Kihon, eller basic, er grunnleggende teknikktrening (slag, spark, stillinger osv).

-Dojo: Japansk betegnelse for treningslokalet man benytter for karate. Nye utøvere får opplæring i regler for respektfull oppførsel i dojo.

Dojoetikette: Retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til hverandre og instruktører når vi er på trening. AKK sine retningslinjer finner du på nettsiden under fanen “om klubben”

Gradering: Å kvalifisere seg for en høyere beltegrad. Gjøres ved å vise frem ferdigheter for lisensierte medlemmer i JKA. Det er fokus på enkelte teknikker (kihon/basic), teknikker i mønster (kata) og kampteknikker (kumite). JKA har klare retningslinjer for hvilket nivå det enkelte beltet krever. Det legges til rette for gradering to ganger i året: november og juni. Det er imidlertid individuelt hvor ofte man kan gå opp til gradering. Hovedinstruktør vurderer og gir tillatelse til den enkelte utøver.

Gasshuku: Treningssamlinger for karateutøvere. Det arrangeres to store Gasshukuer i regi av JKA hvert år. Utøvere fra hele landet deltar og høyt graderte instruktører (også fra Japan) sørger for instruksjon på høyt nivå. Arna Karateklubb oppfordrer medlemmene sterkt til å delta på disse samlingene, i november i Bergen og i juni på Stord. Det er muligheter for gradering i tilknytning til disse to gasshukuene. I tillegg kan medlemmer delta på mindre gasshukuer lokalt, eller internasjonale gasshukuer (i for eksempel England).

Kangeiku: Et annet ord for treningssamling, der deler av treningen er noe annerledes enn vanlig, for eksempel foregår ute.

Konkurranser: Det arrangeres flere nasjonale konkurranser i løpet av året som utøvere oppfordres til å delta på. Man konkurrerer da mot utøvere på samme nivå. Eksempler er JKA cup i februar måned, Sandnes cup i oktober måned og NM i mars måned. Arna karateklubb arrangerer også interne konkurranser.