PRISER

Priser medlemskap i AKK

Junior            3.klasse -12 år                        Kr. 225,- + 5,- fakturagebyr pr. måned

Senior             13 år og eldre                         Kr. 260,- + 5,- fakturagebyr pr. måned

Vi gir familierabatt på 10% gjeldende fra første medlem i samme husstand. Treningsavgiften inkluderer årskontingent og forsikring i Norges Kampsportforbund (NKF.)

Medlemmer forplikter seg til å tegne avtalegiro.